start   |    mapa strony   |    kontakt  

referencje   |   firma   |    dodaj do ulubionych


Polityka Prywatności

1. Cel dokumentu
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego „oknotherm.pl” (dalej „Serwis Internetowy”).
1.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Serwisie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Serwisu Internetowego. Wchodząc na takie strony, użytkownik powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.

2. Postanowienia ogólne
2.1 Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego jest Piotr Glaza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OKNOTHERM Piotr Glaza”, Szumana 1, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 953 102 9975, REGON: 092328192 (dalej „Administrator”).
2.2 Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego serwisu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie.

3. Administrator danych osobowych
3.1 Administratorem danych osobowych użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Administrator.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych
4.1 Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników, którzy korzystają za z formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego:
4.1.1 adres email,
4.1.2 informacje zawarte w toku wypełniania formularza przez użytkowników.
4.2 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4.2.1 udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO),
4.3 Odbiorcy danych osobowych
4.3.1 Głównym odbiorcą danych osobowwych wymienionych w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2 jest Administrator.
4.3.2 Dane osobowe użytkowników wymienione w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2 mogą być przekazane:
4.3.2.1 upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,
4.3.2.2 podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5 Postanowienia końcowe
5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
5.2 Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu [09.02.2022 r.].
                                                   

Tresc wiadomosci e-mail:

  

Prosze podac swój e-mail:

  SIEDZIBA:

ul. Szumana 1
85-796 Bydgoszcz

----------------------------------------------------------------

tel (52) 343 42 42, 693 456 504
email: [email protected]

Oknotherm działa na rynku polskim od kilkunastu lat.
Nasze okna, rolety, drzwi, kraty i bramy produkowane są z najlepszych jakościowo produktów znanych światowych marek.


Bramy to specjalność naszej firmy.
Wysoka jakość naszych produktów i usług montażowych sprawia, że z roku na rok przybywa nam coraz więcej zadowolonych klientów.
                     okna  |  drzwi  |  bramy  |  rolety  |  serwis bram  |  naprawa bram  |  mosty przeładunkowe  |  uszczelnienia

         start   |    mapa strony   |    kontakt  

made by ' glaza '